0
0

Концентрат белковый 80% Польша

Отзывы:
(0)
  • Производители Olimp - Польша
  • Код Товара: 837
  • Наличие: В наличии

OPIS:
WPC ?OWICKIE 80% jest bia?kowym preparatem serwatkowym, wzbogaconym w protein? o przewadze L-glutaminy, dzi?ki czemu znajduje szersze zastosowanie w dyscyplinach si?owych. WPC ?OWICKIE 80% jest produktem polskim, powsta?ym dzi?ki specjalistom bran?y mleczarskiej i do?wiadczonym technologom produktów dietetycznych z centrum kraju.
WPC ?OWICKIE 80% wykazuje niespotykane w popularnej klasie bia?ek jednosurowcowych walory smakowe i jako?ciowe. Jest wyspecjalizowan? od?ywk? dla kulturystów dzi?ki zawarto?ci peptydu glutaminy, ?agodnemu smakowi, dobrej konsystencji i obni?onej pienisto?ci.
Od?ywka dostarcza 80% wysokiej jako?ci protein w masie suchej - nadaje si? najlepiej do wzbogacenia diety ukierunkowanej na przyrost tkanki mi??niowej (endogenna synteza protein).

Osoby obci??one wysi?kiem fizycznym oraz sportowcy maj? 2-4 krotnie wy?sze zapotrzebowanie na bia?ko w stosunku do pozosta?ych. Dzienne zapotrzebowanie na bia?ko ??cznie: 1,4 g bia?ka/kg m.c. - sportowcy dyscyplin wytrzyma?o?ciowych 1,6 - 1,8 g/kg m.c. - sportowcy dyscyplin wytrzyma?o?ciowo-si?owych 2,0 - 2,5 g/kg m.c. - kultury?ci Oko?o 1/3 dziennego zapotrzebowania mo?e pochodzi? z koncentratów uzupe?niaj?cych diet?.

Sk?adniki: koncentrat bia?ka serwatki (WPC 80), peptydy glutaminy (gluten cz??ciowo hydrolizowany).
Sk?adniki dodatkowe: hydrolizat ?elatyny (wzmacniacz smaku) - dla smaku ciastka kruchego, aromat (smak na opakowaniu), acesulfam K, cyklaminian sodu, sacharynian sodu -substancje s?odz?ce, pektyna - substancja wzbogacaj?ca, guma ksantanowa - zag?stnik.
 

 

Osoby obci??one wysi?kiem fizycznym oraz sportowcy maj? 2-4 krotnie wy?sze zapotrzebowanie na bia?ko w stosunku do pozosta?ych. Dzienne zapotrzebowanie na bia?ko ??cznie: 1,4 g bia?ka/kg m.c. - sportowcy dyscyplin wytrzyma?o?ciowych 1,6 - 1,8 g/kg m.c. - sportowcy dyscyplin wytrzyma?o?ciowo-si?owych 2,0 - 2,5 g/kg m.c. - kultury?ci Oko?o 1/3 dziennego zapotrzebowania mo?e pochodzi? z koncentratów uzupe?niaj?cych diet?.

 

SPOSÓB SPO?YCIA: Porcj? 20-35g preparatu (2-3 czubate ?y?ki sto?owe) preparatu rozmiesza? w zamkni?tym naczyniu z 0,3l wody. Spo?ywa? porcj? do 3 razy dziennie. Stosowa? w 3 godz. odst?pach pomi?dzy posi?kami.

Nie zawiera ?rodków konserwuj?cych. Zawiera ?ród?o fenyloalaniny. Zamkni?te opakowanie przechowywa? w temperaturze do 25oC.

Warto?? od?ywcza w 100g:

Bia?ko (min. w % s.m.) 80

W?glowodany (min. w % s.m.) 6

T?uszcz (max. w % s.m.) 7

Warto?? energetyczna 391/1653 (kJ/kcal w 100g)

Zawarto?? aminokwasów w 100g bia?ka:

Alanina 5,41g

Arginina 2,741g

Kwas asparginowy 10,01g

Cystyna 2,25g

Kwas glutaminowy 20,60g

Glicyna 2,68g

Histydyna 1,46g

Izoleucyna* 5,71g

Leucyna* 10,03g

Lizyna 7,53g

Metionina 2,31g

Fenyloalanina 3,75g

Prolina 6,75g

Seryna 4,88g

Treonina 6,02g

Tryptofan 1,26g

Tyrozyna 2,78g

Walina* 5,14g
*aminokwasy egzogenne

Naturalna zawarto?? witamin i mikroelementów w 100g:

Witamina A 25,8mg(3,2%*)

Witamina E 0,0612mg (0,6%*)

Witamina D3 2,11mg (42%*)

Witamina K1 0,07mg

Wap? 395mg (49%*)

Fosfor ca?kowity 251mg (31%*)

Potas 385mg

Magnez 58mg 19%*)

?elazo 1mg (7%*)

Cynk 0,5mg (3%*)
*% zalecanego dziennego spo?ycia

Produkcja: POLSKA
Produkt obecny w Rejestrze ?rodków Spo?ywczych G?ównego Inspektora Sanitarnego, podlega monitoringowi sanitarnemu, spe?nia standardy Polski i UE.

Отзывов (0)

Нет отзывов об этом товаре.